MỤC TIÊU TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Từng bước xây dựng Công ty TNHH Cửa Minh Tâm theo mô hình chuyên nghiệp trong công tác quản lý và điều hành, áp dụng sâu rộng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Mục tiêu

– Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo dây chuyền khép kín, đảm bảo chất lượng sản phẩm và thi công hoàn thiện thống nhất, tốt nhất.

– Tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống thương hiệu Mitadoor sâu – rộng, trở thành nhà cung cấp số 1 khu vực Tp.HCM và top 3 tại Việt Nam.

– Phấn đấu hoàn thành mục tiêu doanh số 300 tỷ đồng/năm vào năm 2015.

– Tốc độ tăng trưởng 120%/năm,

Tầm nhìn

– Từng bước xây dựng Công ty TNHH Cửa Minh Tâm theo mô hình chuyên nghiệp trong công tác quản lý và điều hành, áp dụng sâu rộng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

– Xây dựng và phát triển Mitadoor thành biểu tượng số 1 của ngành Cửa tại Việt Nam.

Sứ mệnh

– Đoàn kết nội bộ, mở rộng đối tác, cạnh tranh lành mạnh, cùng tăng trưởng và phát triển.

– Cam kết mang đến cho cộng đồng sản phẩm chất lượng tốt nhất, đẹp nhất bằng chính sự trân trọng, năng lực và trách nhiệm cao của mình.

– Thực hiện hoạt động thi công, lắp đặt đảm bảo an toàn lao động, đúng tiến độ, đúng quy phạm kỹ thuật – mỹ thuật các công trình dân dụng, công nghiệp và dự án lớn.


Cam kết của MitaDoor

Cam kết của Mitadoor

Thành viên chuỗi cung ứng

Thành viên chuỗi cung ứng

Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Giá trị cốt lõi kinh doanh

Giá trị cốt lõi kinh doanh

Mục tiêu tầm nhìn sứ mệnh

Mục tiêu tầm nhìn sứ mệnh

Hình thành và phát triển

Hình thành và phát triển